Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» είναι μέλος του πανελλαδικού δικτύου πρωτοβουλιών «Χωρίς Μεσάζοντες». Είναι ανοιχτή σε όλους, δεν εξαρτάται από κανένα πολιτικό ή άλλο φορέα και αποτελεί σημείο επαφής πολιτών, οι οποίοι μέσω της εθελοντικής προσφοράς έχουν ως στόχο:

1) Την ανάπτυξη πνεύματος και βιώσιμων δομών αλληλεγγύης και συνεργασίας.

2) Την ενίσχυση, ανάπτυξη και προώθηση της ντόπιας παραγωγής.

3) Την απ’ ευθείας διάθεση φθηνών ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές.

Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» δεν είναι οργανωμένη στα πρότυπα ενός συμβατικού συλλόγου, σωματείου ή ΜΚΟ. Τα μέλη της είναι ισότιμα και δεν υπάρχει μόνιμος διαχωρισμός καθηκόντων. Είναι ανοιχτή σε κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη, που θέλει να πάρει μέρος στις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της. Μέλος της κίνησης θεωρείται ο/η πολίτης που συμφωνεί με τις γενικές αρχές της και συμμετέχει ενεργά στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων.

Η κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» δεν έχει προϋπολογισμό, αρνείται να διαχειριστεί χρήματα ή να δεχτεί οποιαδήποτε ενίσχυση σε χρήμα. Οι υλικές ανάγκες των δράσεών της καλύπτονται είτε από τα ίδια της τα μέλη είτε από τη διάθεση των απαιτούμενων μέσων - υλικών από τρίτους. Όλες οι δράσεις της θα «στεγάζονται» στον ιστότοπο: www.kastrolamias.gr.

Πάγια αρχή της κίνησης «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ» είναι η κομματική της ανεξαρτησία, κάτι που θα επιδιωχθεί να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.

Καλούμε όλους τους ανεξάρτητους ελεύθερους Λαμιώτες, που είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν κομμάτι από την καθημερινότητά τους για να πάρουμε όλοι μαζί την ζωή μας στα χέρια μας, να ενταχθούν στην κίνηση «ΚΑΣΤΡΟ Αλληλεγγύης - Χωρίς Μεσάζοντες ΛΑΜΙΑΣ».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ