Οι «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας»είναι μια κίνηση, ανοιχτή σε όλους, δεν εξαρτάται από κανένα πολιτικό ή άλλο φορέα και αποτελεί σημείο επαφής πολιτών, οι οποίοι μέσω της εθελοντικής προσφοράς έχουν ως στόχο:

  • την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής,
  • την ανάδειξη ζητημάτων μέσα από την κοινωνική, οικονομική, οικολογική και την πολιτική τους διάσταση.

Υιοθετώντας το σύνθημα «Μαζί μπορούμε αλλιώς» πιστεύουμε ότι μέσα από επιλεγμένες δράσεις ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να υπερασπιστούμε την ποιότητα του βιοτικού μας επιπέδου και των παρεχόμενων από κάθε φορέα υπηρεσιών που αφορούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας.

Επίσης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε, με κάθε πρόσφορο μέσο, να πληροφορήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να συνενώσουμε τους πολίτες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Η κίνηση «ΕΝΠΟΛ» αρνείται να οργανωθεί στα πρότυπα ενός συμβατικού συλλόγου, σωματείου ή ΜΚΟ και δεν διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της είναι ισότιμα και δεν υπάρχει μόνιμος διαχωρισμός καθηκόντων. Η ομάδα είναι ανοιχτή σε κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη που θα ήθελε να πάρει μέρος στις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της. Μέλος της Ομάδας θεωρείται ο/η πολίτης που συμφωνεί με τις γενικές αρχές της και συμμετέχει ενεργά στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων. Κάθε πρόταση κατατίθεται υπόψη των μελών και - αν βρει αποδέκτες - σχηματίζεται ολιγομελής επιτροπή που θα συντονίσει την υλοποίηση της δράσης.

Η κίνηση «ΕΝΠΟΛ» δεν έχει προϋπολογισμό, αρνείται να διαχειριστεί χρήματα ή να δεχτεί οποιαδήποτε ενίσχυση σε χρήμα. Οι υλικές ανάγκες των δράσεών της καλύπτονται ή από τα ίδια της τα μέλη ή από τη διάθεση των απαιτούμενων μέσων ή υλικών από τρίτους. Όλες οι δράσεις της «στεγάζονται» στον ιστότοπο: www. energw.gr και σχεδιάζονται στην ομάδα του fb: Ενεργοί πολίτες Λάρισας.

Πάγια αρχή της «ΕΝΠΟΛ» είναι η κομματική της ανεξαρτησία, κάτι που θα επιδιωχθεί να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ