Συνεργασία, αλλά και διεκδικήσεις

Συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των Κινημάτων «Χωρίς Μεσάζοντες», αλλά και διεκδίκηση απέναντι στην τοπική και κεντρική εξουσία αποφασίστηκε στην 3η Πανελλαδική συνάντηση των πρωτοβουλιών «Χωρίς Μεσάζοντες», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Κατερίνη.

Στη συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες μέλη Κινημάτων πολιτών απ’όλη την Ελλάδα (από το Ρέθυμνο μέχρι την Κέρκυρα και την Κομοτηνή), συζητήθηκαν θέματα νομικής και φοροτεχνικής φύσης, συμβολαιακής γεωργίας και τεχνικής υποστήριξης των κινημάτων, ενώ στην πρωϊνή συνεδρίαση συζητήθηκαν η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Ιατρείων/Φαρμακείων.

Η πιο ενδιαφέρουσα ήταν η ενότητα «Quo Vadis “Χωρίς Μεσάζοντες”», όπου κάθε μέλος κινήματος μετέφερε τις εμπειρίες από τον τόπο του, τις παρατηρήσεις και τις απορίες του. Από πολλούς επισημάνθηκε, ότι στο χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών, στις περισσότερες πόλεις που αναπτύχθηκε το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες» με σύστημα οργανωμένων προπαραγγελιών προϊόντων ελληνικής γης και γνώση της σχετικής νομοθεσίας, δεν υπήρχε σοβαρή ενόχληση από τις αρχές της πολιτείας. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε την πρωτόγνωρη - για τα ελληνικά δεδομένα -αυτή προσπάθεια με μαζική συμμετοχή. Τα μέλη των Κινημάτων που λειτουργούν με αυτό τον οργανωμένο τρόπο και έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία προσφέρθηκαν να βοηθήσουν οποιαδήποτε εθελοντική κίνηση στην επικράτεια, σε θέματα τεχνικής υποστήριξης και οργάνωσης. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί ο δικτυακός τόπος www.syn-kinisis.gr. Βεβαίως, ξεκαθαρίστηκε ότι κάθε εθελοντική ομάδα έχει τον προσωπικό της χαρακτήρα και αυτή αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας της.

Παράλληλα, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κοινή στάση από την πλευρά των ελεγκτικών οργάνων στα κινήματα «Χωρίς Μεσάζοντες», ότι μπαίνουν εμπόδια σε ορισμένες ομάδες παραγωγών για απευθείας διάθεση των προϊόντων τους, όπως οι συνεταιρισμοί, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε αρνητική συμπεριφορά από ορισμένους Δήμους, αποφάσισαν τη σύνταξη ενός κειμένου στο οποίο θα ζητείται θεσμοθέτηση της διάθεσης προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», όπου οι εθελοντικές ομάδες έχουν δώσει δείγματα γραφής και τυγχάνουν λαϊκής αποδοχής. Επίσης, καλούνται , και ενόψει των επερχόμενων εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι να πάρουν θέση για το τι προτίθενται να κάνουν, ώστε να διασφαλιστεί η δράση ενός τοπικού εθελοντικού κινήματος που έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα και ενισχύει τον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Κατά το κλείσιμο της 3ης Πανελλαδικής Συνάντησης ομόφωνα συμφωνήθηκε ότι τα Εθελοντικά Κινήματα «Χωρίς Μεσάζοντες» ανοίγουν νέους δρόμους συνεργασίας και αλληλεγγύης και ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό με ενότητα και συνεργασία μεταξύ τους θα οργανωθούν καλύτερα και θα αναπτυχθούν περισσότερο.

Συν-Κίνηση Εθελοντικών Κινημάτων